Stara Wieś – pomnik ofiar niemieckiej egzekucji z 23 lutego 1944 r.

Na początku 1943 r. niemieckie władze okupacyjne w odpowiedzi na działalność dywersyjną polskiego podziemia, wprowadziły szereg represji wobec polskiego społeczeństwa. W pierwszej kolejności przeprowadzano aresztowania osób podejrzanych o konspirację. Zatrzymani byli osadzeni w więzieniu, w formie zakładników. W tym czasie, jeżeli doszło do kolejnych działań partyzanckich, wówczas niemieckie władze okupacyjne w danej miejscowości przeprowadzały egzekucję

Zobacz więcej

Laskowa – konspiracja w dolinie rzeki Łososiny w okresie niemieckiej okupacji

Placówka Armii Krajowej – Laskowa – „Moneta”, „Młyn”, „Mokra” W  latach 1933-1939 oraz w  czasie niemieckiej okupacji, Laskowa była częścią gminy Ujanowice. Jednak więzi konspiracyjne powstającej placówki silnie łączyły miejscowość z Makowicą, Młynnem i Pasierbcem. Stąd stosunkowo późno, bo w 1942 r., powstała placówka Polskiej Organizacji Zbrojnej „Racławice”, która to następnie weszła wiosną 1943 r. w  struktury Armii Krajowej

Zobacz więcej

Kłodne – Pomnik pamięci ofiar niemieckiej zbrodni w 1944 r.

Początek niemieckiej okupacji, represje Na początku niemieckiej okupacji, jesienią 1939 r. ziemie powiatu limanowskiego zostały włączone do utworzonego starostwa nowosądeckiego (niem. Kreishauptmannschaft – Neu-Sandez). Limanowszczyzna była wyodrębniona jako Landkommissariat Limanowa. Władze okupacyjne rozpoczęły represyjną politykę wobec ludności polskiej w oparciu o terror. Polakom zakazano korzystania z radioodbiorników, ograniczono działalność szkolnictwa do podstawowych przedmiotów zawodowych. Na

Zobacz więcej

Kasina Wielka – miejsca niemieckich egzekucji z 14 listopada i 23 grudnia 1943 r.

Pierwsze patrole egzekutywy Armii Krajowej na Ziemi Limanowskiej W czasie niemieckiej okupacji, członkowie konspiracji w Kasinie Wielkiej w ramach placówki Mszana Dolna – Niedźwiedź „Mosiądz”, „Mnich” – utworzyli pluton partyzancki, którego dowództwo objął Józef Szczypka. Latem 1943 r. sierżant Jan Drożdż „Brzytwa” z polecenia ppor. Jana Cieślaka „Macieja”, rozpoczął w rejonie góry Mogielicy (1170 m

Zobacz więcej

Gruszowiec. Pomnik ofiar niemieckiej pacyfikacji 1 listopada 1944 r.

Przyczyny niemieckiej pacyfikacji – SS-Kampfgruppe Jagdkommando Matingen 1 listopada 1944 r. na przełęcz Gruszowiec (681 m n.p.m.) dotarli żołnierze z kompanii SS-Matingen częściowo stacjonującej w Tymbarku, w budynkach Podhalańskiej Spółdzielni Owocarskiej. Niemiecka formacja została utworzona latem 1944 r. z żołnierzy i policjantów, którzy odsiadywali wyrok za przestępstwa i nadużycia w czasie swojej służby. Otrzymali warunkową możliwość odkupienia win poprzez wstąpienie do karnej kompanii. Zadaniem

Zobacz więcej

Ciecień – Oddział Partyzancki Armii Krajowej „Topór” – Krzyż Partyzancki i altana   

               Masyw Cietnia (829 m n.p.m.) stanowi osobliwość w  krajobrazie Beskidu Wyspowego. Jego długi grzbiet rozciąga się z północy na południe oddzielając od siebie doliny: Krzyworzeki i  Stradomki. Przez lata góra stanowiła naturalną granicę podziału administracyjnego powiatów limanowskiego i  myślenickiego. Choć wzmianki o górze pojawiają się już w drugiej połowie XIV wieku, to najwięcej wydarzeń odnotowano w  czasie

Zobacz więcej

Chyszówki – Przełęcz Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego – Miejsce Pamięci Narodowej

Przełęcz (696 m n.p.m.) położona w miejscowości Chyszówki w gminie Dobra, zlokalizowana w środkowej części Beskidu Wyspowego, swoją nazwę zawdzięcza wydarzeniom z początku I wojny światowej. 23 listopada 1914 r. żołnierze II i III batalionu Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego stoczyli w Chyszówkach zwycięską potyczkę z rosyjskimi Kozakami, których wzięli do niewoli. Polskimi żołnierzami dowodził wówczas

Zobacz więcej

Konspiracja 1939-1945 na terenie gminy Dobra

Związek Czynu Zbrojnego Dobra, położona nad rzeką Łososiną, ze względu na istniejącą stację kolejową odgrywała istotną rolę na kolejowym węźle komunikacyjnym linii: Chabówka – Nowy Sącz. W pierwszych miesiącach niemieckiej okupacji, wśród miejscowej inteligencji utworzono placówkę Związku Czynu Zbrojnego. Jej założycielem był major WP Antoni Gryzina – Lasek, absolwent medycyny na Uniwersytecie Jagiellońskim, chemik, balneolog,

Zobacz więcej

Zrzutowisko Armii Krajowej „Sokół” na górze Ćwilin

Mało kto zdaje sobie sprawę, że oprócz podań i legend ludowych związanych z pochodzeniem nazewnictwa jednego ze szczytów Beskidu Wyspowego – Ćwilina (1072 m n.p.m.), wiąże się pewna historia z okresu II wojny światowej. W czasie okupacji niemieckiej, na przełomie marca i kwietnia 1944 r., na terenie limanowszczyzny, żołnierze Armii Krajowej, oczekiwali na przygotowywany od

Zobacz więcej

Konspiracja 1939-1945 w cieniu Kostrzy

Miejscowość Kostrza, położona w gminie Jodłownik w czasie wojny była jedną z kwater organizacji konspiracyjnych Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Konspiracja na tym terenie rozpoczęła się jeszcze w 1939 r., zapoczątkowana we dworze Aleksandra i Ireny Romerów, za pośrednictwem Tadeusza Romera. W zabudowaniach dworskich tymczasowo kwaterował, pierwszy komendant Obwodu ZWZ Limanowa, kpt. Wacław Szyćko

Zobacz więcej

Działalność konspiracyjna w Limanowej 1939-1945

Początek niemieckiej okupacji – pierwsze organizacje konspiracyjne W czasie wojny obronnej we wrześniu 1939 r., Limanowa została zajęta przez wojska niemieckie 5 września. Pierwsze miesiące okupacji, ludność cywilna bardzo szybko doświadczyła represji ze strony wojsk okupacyjnych, następnie w formie restrykcji nakładanych na mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości. M.in., 12 września Niemcy na terenie kamieniołomu w

Zobacz więcej

Mszana Dolna – na kartach konspiracji 1939-1945

Konspiracja cywilna, 1939-1942 Działalność niepodległościowa w rejonie Mszanie Dolnej, rozpoczęła się wczesną jesienią 1939 r. Główną jej cechą, wyróżniającą na tle pozostałych miejscowości Beskidu Wyspowego, była wielokierunkowość. Zaczęło się jak wszędzie, od prowadzenia nasłuchów, zagranicznych stacji radiowych: w restauracji Aleksandra Kalczyńskiego. Konspiratorzy nawiązali kontakt z krakowską Organizacją Wojskową, utworzoną przez płk. Tadeusza Komorowskiego „Korczak”. Pierwszym

Zobacz więcej
Przewiń do góry