Żmiąca. Tablica upamiętniająca tajne nauczanie w czasie niemieckiej okupacji

Żmiąca była jedną z pierwszych miejscowości Ziemi Limanowskiej, w której rozpoczęto tworzenie tajnego nauczania późną jesienią 1939 r. Organizatorką była nauczycielka nowosądeckich szkół Zofia Oleksy. Oprócz niej edukację prowadzili: Władysław Dunarowski, Janina Gołąb, ks. dr Władysław Smereka, Franciszek Lipiński, Tomasz Kołodziej, Wincenty Zelek, ks. Tomasz Zagólski. Uczono w kilku wyznaczonych domach według podziału godzin. Na terenie Żmiącej znajdowało się kilka punktów tajnego nauczania. Było to spowodowane specyficznym położeniem wsi w dolinie potoku Żmiąckiego, wypływającego z Pasma Łososińskiego. Uczniów kształcono w zakresie programu szkół średnich oraz szkoły powszechnej. W czasie tajnego nauczania przeprowadzano egzaminy w których uczestniczył m.in. Feliks Rapf z Nowego Sącza. Celem działalności było wykształcenie młodego pokolenia, pomimo ciężkiego czasu wojny. W roku szkolnym 2015/2016 na budynku Szkoły Podstawowej w Żmiącej odsłonięto tablicę upamiętniającą nauczycieli, organizatorów i uczestników tajnego nauczania w czasie II wojny światowej.

Zdjęcie główne: Tablica tajne nauczanie na budynku Szkoły Podstawowej w Żmiącej. Fot. P. Bukowiec

Przewiń do góry