Żmiąca. Kapliczka partyzancka na Cuprówce

Osiedle-polana Cuprówka, jednoczenie szczyt (753 m n.p.m.), oddzielony przełęczą na Oślaku od głównego grzbietu Pasma Łososińskiego. W czasie II wojny światowej, na północnowschodnich stokach Cuprówki, „na Dąbkach” mieścił się jeden z lokali tajnego nauczania. Na osiedlach przylegających do Cuprówki, zlokalizowane były w latach 1943-1945 kwatery partyzanckie lokalnej placówki AK „Ulga” Ujanowice. Zdarzało się, że w masyw Pasma Łososińskiego, w tym Cuprówki, docierały osoby spalone z rejonu Bochni i Tarnowa. Partyzanci byli przekazywani do innych oddziałów i placówek AK na Ziemi Limanowskiej. Jeden z żołnierzy AK, Michał Rogalski „Mira”, po wojnie został fundatorem kapliczki na Cuprówce. Od 1986 r. w niedzielę przed 15 sierpnia w intencji poległych i żyjących żołnierzy AK oraz organizacji konspiracyjnych walczących o niepodległość kraju. organizowano msze święte przy kapliczce. Na kapliczce znajduje się wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej oraz orzeł biały w koronie. Na tablicy poniżej znajdują się imiona i nazwiska żołnierzy podziemia antykomunistycznego, zamordowanych w czasach stalinizmu przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.

Zdjęcie główne: Żmiąca. Kapliczka na Cuprówce. Fot. P. Bukowiec

Przewiń do góry