Tymbark. Budynek nowego dworu. Zofia Turska

Przed wybuchem II wojny światowej majątkiem Tymbark zarządzała Zofia Turska z d. Myszkowska. W czasie niemieckiej okupacji budynek nowego dworu stał się miejscem organizacji tajnego nauczania. W nim utworzono punkt sanitarny oraz miejsce pobytu dla przedstawicieli polskiej inteligencji, artystów, osób ukrywających się przed okupantem. Jeszcze w grudniu 1939 r. Zofia Turska wraz z zarządcą majątku, Marianem Pröklem, przystąpiła do organizacji konspiracyjnej ZWZ. W czasie wojny dziedziczka tymbarska udostępniła na poczet podziemia leśniczówki na terenie lasów należących do majątku Tymbark. Zofia Turska angażowała się w pomoc materialną ludności cywilnej. Przewodniczyła lokalnemu oddziałowi Rady Głównej Opiekuńczej, zajmując się organizacją pomocy dla najuboższych. Działała w organizacji „Tarcza”, „Uprawa”. Budynek nowego dworu w Tymbarku jest zlokalizowany przy czarnym szlaku PTTK, prowadzącym z Łopienia na Zęzów (695 m n.p.m.) i Stronie (664 m n.p.m.). Stanowi też jeden z punktów ścieżki edukacyjno-turystycznej w Tymbarku, nawiązującej do historii regionu w czasie II wojny światowej (oznakowanej biało-czerwonym kwadratem). Przy budynku Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku znajduje się tablica informacyjna z fotografiami na temat historii tymbarskiego dworu w czasie niemieckiej okupacji. W 2014 r. otwarto park rekreacyjno-wypoczynkowy, któremu następnie nadano imię Zofii Turskiej. W czerwcu 2015 r. uroczyście upamiętniono dziedziczkę majątku Tymbark. W parku jej imienia odsłonięto obelisk z tablicą upamiętniającą życie oraz zaangażowanie społeczne i działalność Zofii Turskiej.

Zdjęcie główne: Tymbark – Nowy Dwór. Fot. J. Wolski

Przewiń do góry