Słopnice (Górne) – Pomnik Partyzantom 1939-1945

Miejsce pamięci nawiązujące do działalności pierwszej organizacji konspiracyjnej na terenie Słopnic. Jednym z organizatorów pracy podziemnej był Stanisław Kurnyta. Placówka działała w strukturach ZWZ jednocześnie utrzymując kontakt z organizacją POZ „Racławice”. W rodzinnym domu Kurnytów prowadzono nasłuch zagranicznych stacji radiowych, kolportaż podziemnej prasy. 8 listopada 1942 r. Niemcy dotarli na os. Groń i aresztowali Stanisława Kurnytę oraz jego wujka, Wincentego Liska. Po dotarciu do Słopnic Górnych aresztowani podjęli próbę ucieczki, w trakcie której Niemcy śmiertelnie postrzelili Stanisława Kurnytę. Wincentemu Liskowi udało się zbiec. Ofiarą represji ze strony okupanta stała się matka Stanisława – Katarzyna Kurnyta. Zatrzymana przez policję „granatową” została wywieziona do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, gdzie zginęła 9 kwietnia 1943 r. Zabudowania rodziny Kurnytów zostały spalone przez Niemców 9 sierpnia 1944 r. Według relacji Józefa Bieńka Franciszek Nowak (inny z członków organizacji) został aresztowany przez Niemców i zginął. W 1974 r. w Słopnicach Górnych ustawiono pomnik upamiętniający członków organizacji konspiracyjnej z os. Groń oraz ofiary niemieckich represji. Inicjatorami utworzenia miejsca pamięci byli członkowie koła ZBoWiD. We wrześniu 2009 r. z inicjatywy gminy Słopnice przeprowadzono przebudowę oraz uroczyste poświęcenie i odsłonięcie pomnika: „Partyzantom 1939-1945”. Upamiętniono ofiary pierwszych aresztowań w Słopnicach: Katarzynę Kurnyta, Stanisława Kurnyta oraz Franciszka Nowaka. Pomnik jest usytuowany obok budynku remizy OSP Słopnice Górne, przy drodze Zamieście-Zalesie. Osiedle Groń, gdzie mieszkała rodzina Kurnytów zostało upamiętnione tablicą informacyjną oznakowaną na trasie ścieżki historyczno-edukacyjnej 1 psp AK im. kpt. Juliana Krzewickiego „Filipa”.

Zdjęcie główne: Słopnice. Pomnik Partyzantom 1939-1945. Fot. J. Wolski

Przewiń do góry