Pasierbiec. Obelisk kpt. Józefa Bednarka

W czasie okupacji, jednym z pierwszych, aktywnych ośrodków konspiracji była szkoła w Pasierbcu. W jej budynku podczas wojny ukrywali się spaleni konspiratorzy, oficerowie, żołnierze WP. Kierowniczką szkoły była Maria Leszko „Rysia”. Oprócz „Rysi” w pracę konspiracyjną byli zaangażowani członkowie Polskiej Organizacji Zbrojnej „Racławice”, jej mąż Franciszek Leszko oraz jego brat, ppor. Stanisław Leszko „Emil”, „Olcha”. Pracę konspiracyjną podjęli po nawiązaniu kontaktu z Janem Sobczykiem z Podhalańskiej Spółdzielni Owocarskiej w Tymbarku. Wiosnę 1943 r. nastąpiły zmiany w szeregach konspiracji. Doszło do zawarcia umowy scaleniowej AK z POZ, w wyniku której nowym komendantem Obwodu AK Limanowa został ppor. Leszko. Budynek szkoły stał się miejscem kolportażu prasy, prowadzenia kancelarii limanowskiego Obwodu AK. Pod koniec 1942 r. do szkoły w Pasierbcu dotarł Józef Bednarek z Michalczowej, spalony na terenie placówki AK „Dolina” Łososina Dolna. W działalność konspiracyjną była zaangażowana cała rodzina Bednarków. W czerwcu 1942 r. gestapo doprowadziło do obławy na dom Bednarków w Michalczowej. W jej wyniku śmierć ponieśli: Jan Bednarek (ojciec), Ludwika (siostra), Maria (siostra) zginęła wiosną 1943 r. w KL Auschwitz. Józef Bednarek, ocalały z obławy, początkowo ukrywał się u rodziny Hojdów w Laskowej, następnie w budynku szkoły w Pasierbcu. Ostatecznie Stanisław Leszko wyznaczył kwaterę u Stanisława Mrozka pod Makowicą. Ze względu na silnie rozbudowaną sieć konfidentów gestapo natrafiło na lokalizację poszukiwanego. 7 lipca 1943 r. Niemcy przeprowadzili obławę wraz z policjantami „granatowymi” z posterunków w Tymbarku i Dobrej. W czasie obławy ujęto Józefa Bednarka. Skatowanego i skrępowanego osadzono na furmance w celu transportu do Limanowej.  W czasie próby ucieczki Józef Bednarek został zamordowany przez żandarmów. Po zakończeniu wojny ciało ekshumowano. W miejscu gdzie doszło do tragedii ustawiono kamienny obelisk. Na tablicy upamiętniono zamordowanego żołnierza AK Józefa Bednarka. Obeliskiem opiekują się uczniowie Szkoły Podstawowej w Pasierbcu. Obelisk znajduje się w odległości ok. 100 metrów na wschód od żółtego szlaku PTTK, prowadzącego z Łososiny Górnej na Pasierbiecką Górę (764 m n.p.m.) i Kamionną (801 m n.p.m.).

Zdjęcie główne: Pasierbiec – obelisk 1943 r. Fot. J. Wolski

Przewiń do góry