Tymbark. Obelisk – rynek

Tymbarski rynek przez lata był świadkiem i miejscem wydarzeń związanych z historią miejscowości. W północnowschodniej części rynku, powyżej drogi znajduje się obelisk z tablicą upamiętniającą 60. rocznicę odzyskania niepodległości przez państwo polskie. Obelisk poświęcono Polakom walczącym w czasie wojen światowych o niepodległość kraju. Według danych udostępnionych przez UG w Tymbarku, obelisk z tablicą został odsłonięty 14 listopada 1981 r. z inicjatywy środowiska działaczy lokalnej „Solidarności”. W północnej części rynku znajduje się obelisk, na którym 1 marca 2019 r., w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, odsłonięto tablicę pamięci poświęconą mieszkańcom gminy Tymbark, walczącym o niepodległość oraz ofiarom niemieckiego i sowieckiego zniewolenia. Tablicę ufundował Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Krakowie. Poprzednio na obelisku znajdowała się tablica odsłonięta w 1978 r. w czasie obchodów 625-lecia lokacji Tymbarku.

Zdjęcie główne: Tymbark – pomnik – rynek. Fot. J. Wolski

Przewiń do góry