Limanowa – Bazylika Matki Boskiej Bolesnej

Na północnej fasadzie Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej znajduje się miejsce pamięci Limanowian. Cztery tablice połączone ze sobą w kształcie krzyża zawierają nazwiska ofiar II wojny światowej. Na górnej widnieją nazwiska żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. oraz pomordowane przez niemieckiego okupanta w latach 1939-1945. Na tablicach z prawej i lewej strony umieszczono nazwiska członków konspiracji oraz ofiar okupacji. Na dolnej widnieją nazwiska poległych partyzantów. Centralną część tablicy stanowią nazwy miejsc zbrodni przeprowadzonej przez sowieckie NKWD wiosną 1940 r. na polskich oficerach oraz ofiary niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Nazwy miejsc kaźni na tablicy: Charków, Katyń, Miednoje i Oświęcim. Nad tablicami znajduje się wizerunek Chrystusa w cierniowej koronie, a pod nim napis: W 40-lecie wybuchu II wojny światowej. Po prawej stronie od miejsca pamięci znajduje się tablica poświęcona ks. ppłk. Józefowi Jońcowi, żołnierzowi Legionów Polskich, uczestnikowi obrony Lwowa w wojnie polsko-bolszewickiej. W czasie II wojny światowej był kapelanem III Dywizji Strzelców Karpackich w II Korpusie Polskim, uczestnikiem walk o Tobruk, Monte Cassino i Bolonię. Po lewej stronie umieszczono tablicę poświęconą postaci ks. biskupa Piotra Bednarczyka w setną rocznicę jego urodzin. Miejsce pamięci stanowi ważny punkt dla Limanowian. W tym miejscu odbywają się uroczystości związane z rocznicami nawiązującymi do wydarzeń z II wojny światowej.

Zdjęcie główne: Limanowa – Bazylika MB Bolesnej, Fot. J. Wolski.

Przewiń do góry