Kasina Wielka. Miejsce straceń 23 grudnia 1943 r.

W ramach działalności patroli egzekutywy AK wobec konfidentów i kolaborantów 21 grudnia 1943 r. patrol Jana Wąchały „Łazika”, przeprowadził akcję likwidacji konfidenta gestapo w Kasinie Wielkiej. W odwecie nowosądeckie gestapo w przeddzień wigilii, 23 grudnia przeprowadziło egzekucję 8 zakładników przywiezionych z więzienia w Nowym Sączu. Zbrodni dokonano w pobliżu kościoła w Kasinie Wielkiej. Po zakończeniu niemieckiej okupacji w pobliżu drogi wojewódzkiej 964 nad rzeką Kasinianką (Kasinką) ustawiono obelisk z metalowym napisem: Miejsce straceń 23 XII 1943 r.

Fot. J. Wolski

Przewiń do góry